PHP Class for MySQLi (OOP)

Táto trieda MySQLi trieda slúži pre všetky moje návody, kde sa vyžaduje spojenie s MySQL databázou. V prípade núdze môže byť táto trieda aj aktualizovaná.

<?php

/**
 * PHP class for MySQLi
 * 
 * @package PHP Návody 
 * @author Lkopo
 * @link https://www.karpiel.sk
 */

class MySQL
{
 private $conn;
 private $query;
 
 /**
  * Konštruktor na vytvorenie MySQLi spojenia
  *  
  * @access public    
  * @param string
  * @param string
  * @param string
  * @param string
  * @return void   
  */               
 public function __construct($hostname, $username, $password, $db)
 {
  $this->conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password) or die ('Chyba v pripojeni ' . mysqli_error());
   
  mysqli_select_db($this->conn, $db) or die ('Nejde vybrat databazu ' . $db);
  $this->query("SET NAMES utf8"); // nastavíme si tabulky na utf8 aby nám práca fungovala korektne
 }
  
 /**
  * Metóda na vrátenie SQL doazu
  *  
  * @access public    
  * @param string
  * @return mixed
  */         
 public function query($query)
 {
  $this->query = mysqli_query($this->conn, $query) or die ('Chyba v Query: ' . $query . '<br>Error:<br>' . mysqli_error($this->conn));
  return $this->query;
 }

 /**
  * Metóda na vrátenie ID posledného záznamu
  * 
  * @access public   
  * @param void
  * @return integer 
  */           
 public function getLastId()
 {
  return mysqli_insert_id($this->conn);
 }
  
 /**
  * Metóda na vrátenie ošetreného stringu pomocou escapovania
  * 
  * @access public   
  * @param string
  * @return string 
  */
 public function safe($variable)
 {
  return trim(mysqli_real_escape_string($this->conn, $variable));
 }
 
 /**
  * Metóda na vrátenie jedného záznamu z dotazu
  * 
  * @access public   
  * @param mixed
  * @return object 
  */
 public function fetchSingle($query)
 {
  return mysqli_fetch_object($query);
 }
 
 /**
  * Metóda na vrátenie viacerých záznamov z dotazu
  * 
  * @access public   
  * @param mixed
  * @return array 
  */
 public function fetchAll($query)
 {
  $array = Array();
  for($i = 0; $array[$i] = @mysqli_fetch_object($query); $i++);
  array_pop($array);
  return $array;
 }
 
 /**
  * Deštruktor na ukončenie MySQLi spojenia
  * 
  * @access public
  * @param void
  * @return mixed
  */              
 public function __destruct()
 {
  return mysqli_close($this->conn);
 }
}

Posledné Referencie

Deffender User Control Panel Deffender BG & FUN private server Eduard Karpiel - portfólio VideoVizitky.SK Apartmány Maladinovo Lymfoštúdia Eva

O Mne

Mám 23 rokov. Študujem Informatiku v odbore programovanie a taktiež sa venujem tvorbe nových webstránok. Pracujem s jazykmi

 • PHP (OOP) & MySQL
 • HTML & CSS (len drobné zmeny)
 • Symfony2 Framework (začiatočník, ale učím sa rýchlo - viď tento web)

Kontakt

V prípade záujmu alebo nejakého dotazu ma neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených možnostiach. Poprípade môžete využiť kontaktný formulár

ICQ: 357-248-017
Skype: lkopo__ (upřednostňujte)
E-mail: